فیلتر رگلاتور باد سایز ۳/۸ Filter wind regulator SYM