شیر برقی تک بوبین SY7120 SMC

شیر برقی وسیله ای مغناطیسی است که به کمک نیروی الکترومکانیکی کار می کند .شیر برقی پنوماتیک به کمک اعمال نیروی الکتریکی کار می کند و مقدار جریان هوا را در فرآیند یک سیستم پنوماتیک قطع و وصل و تنظیم می نماید. شیر پنوماتیک در واقع از شیرآلاتی می باشد که به یک مکانیزم بویین برقی (solenoid) که قدرت قطع و وصل جریان هوا و یا کنترل آن را دارد متصل می باشد انواع شیر برقی پنوماتیک شیرهای 2/2,3/2,5/2 و 5/3 می باشد که پرمصرف ترین شیر، شیر 5/2 تک بوبین می باشد که به وسیله آن می توان عمل قطع و وصل جریان ارسالی هوا به سمت سیلندر یا جک پنوماتیک را انجام داد. از متداول ترین سایزهای شیر برقی پنوماتیک سایزهای 1/4  و 1/2 اینچ می باشد و انتخاب سایز شیر پنوماتیک بر اساس اندازه قطر پیستون سیلندر پنوماتیک انجام می پذیرد. این نوع شیرها در سایزهای 3/8 و 3/4 اینچ هم تولید شده که استفاده از این سایزها در سیستم های پنوماتیکی کمتر می باشد.شیر برقی تک بوبین مدل SY7120  کمپانی SMC ژاپن می باشد که تک بوبین می باشد ،دارای 5 پورت و سایز 1/4 می باشد 

شیر برقی وسیله ای مغناطیسی است که به کمک نیروی الکترومکانیکی کار می کند .شیر برقی پنوماتیک به کمک اعمال نیروی الکتریکی کار می کند و مقدار جریان هوا را در فرآیند یک سیستم پنوماتیک قطع و وصل و تنظیم می نماید. شیر پنوماتیک در واقع از شیرآلاتی می باشد که به یک مکانیزم بویین برقی (solenoid) که قدرت قطع و وصل جریان هوا و یا کنترل آن را دارد متصل می باشد انواع شیر برقی پنوماتیک شیرهای 2/2,3/2,5/2 و 5/3 می باشد که پرمصرف ترین شیر، شیر 5/2 تک بوبین می باشد که به وسیله آن می توان عمل قطع و وصل جریان ارسالی هوا به سمت سیلندر یا جک پنوماتیک را انجام داد. از متداول ترین سایزهای شیر برقی پنوماتیک سایزهای 1/4  و 1/2 اینچ می باشد و انتخاب سایز شیر پنوماتیک بر اساس اندازه قطر پیستون سیلندر پنوماتیک انجام می پذیرد. این نوع شیرها در سایزهای 3/8 و 3/4 اینچ هم تولید شده که استفاده از این سایزها در سیستم های پنوماتیکی کمتر می باشد.شیر برقی تک بوبین مدل SY7120  کمپانی SMC ژاپن می باشد که تک بوبین می باشد ،دارای 5 پورت و سایز 1/4 می باشد 

تک بوبین

دارای 5 پورت

ولتاژ 24 ولت

سایز 1/4

 

شیر برقی تک بوبین مدل SY7120  کمپانی SMC می باشد که تک بوبین می باشد ،دارای 5 پورت و سایز 1/4 می باشد که دارای مشخصات زیر می باشد 

تک بوبین

دارای 5 پورت

ولتاژ 24 ولت

سایز 1/4